ข้อมูลส่วนบุคคล

 

คำชี้แจงนี้อธิบายถึงข้อมูลที่เราจะรวบรวมในขณะที่ท่านได้เข้าชมเว็บไซต์ของเรา รวมถึงข้อมูลจากการที่ท่านนำอุปกรณ์สื่อสารของท่านเข้าร่วมโครงการรับซื้อและแลกเปลี่ยน     บีเคเค แอปเปิ้ล จะรวบรวมข้อมูลส่วนตัวของท่านเพื่อให้บริการและประมวลผลทางธุรกรรมต่างๆ ตามที่ได้อธิบายไว้ในเว็บไซต์   ข้อมูลส่วนตัวหมายรวมถึงข้อมูลใดๆ ก็ตามที่เกี่ยวกับบุคคลซึ่งสามารถใช้เพื่อระบุตัวตนได้   อนึ่ง ข้อมูลที่มีความสำคัญในเว็บไซต์ของเราได้รับการป้องกันด้วยรหัสไว้ เพื่อการบริการและประมวลผลธุรกรรมต่างๆ ได้อย่างปลอดภัยยิ่งขึ้น

ข้อมูลที่เรารวบรวมไว้

 

เราจะไม่เก็บข้อมูลใดๆ จากผู้เยี่ยมชมทั่วไปของเว็บไซต์ แต่สำหรับผู้ใช้งานที่ได้มีการลงทะเบียนกับเรา เราจะบันทึกข้อมูลที่ท่านได้ให้ไว้กับ บีเคเค แอปเปิ้ล หรือพันธมิตรในโครงการ ซึ่งมีดังนี้

   • ชื่อของท่าน
   • หมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่าน และ/หรือ
   • หมายเลขบัตรประชาชน หรือหมายเลขหนังสือเดินทาง

(ต่อจากนี้ไปจะเรียกว่า “ข้อมูลส่วนบุคคล”)

การแบ่งปันข้อมูลที่เรารวบรวมไว้

ข้อมูลส่วนตัวของท่านจะถูกเก็บรักษาเป็นความลับ เราจะประมวลผลข้อมูลส่วนตัวเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ :

   • ดำเนินการตามใบสมัครเข้าร่วมโครงการรับซื้อและเปลี่ยนอุปกรณ์ของท่าน
   • การส่งอีเมลยืนยันไปยังทีมงานและพันธมิตรของเราเมื่อการทำธุรกรรมออนไลน์ของท่านได้รับการยืนยันแล้ว
   • การส่งอีเมลยืนยันไปยังทีมงานและพันธมิตรของเราเมื่อการทำธุรกรรมออนไลน์ของท่านได้รับการยืนยันแล้ว
   • เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงฐานข้อมูลลูกค้าและเพื่อวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวกับการให้บริการลูกค้า
   • เมื่อจำเป็นต้องรักษาสิทธิทางกฎหมาย การร่างหรือพิจารณาเอกสาร ตลอดจนการรับคำแนะนำในแง่ของกฎหมาย
    และเพื่ออำนวยความสะดวกในการหาข้อยุติเมื่อเกิดกรณีพิพาท
   • เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการข้อมูล
   • เมื่อได้รับการร้องจากหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานด้านความยุติธรรม หรือเพื่อให้สอดคล้องกับพันธะทางกฎหมาย
   • เพื่อวัตถุประสงค์ในการติดต่อ
   • เพื่อตอบข้อซักถามของท่าน
   • เพื่อวัตถุประสงค์ด้านการวิจัย รวมถึงเพื่อการบันทึกเป็นข้อมูลด้านการตลาด
   • เพื่อการปฏิบัติงานทั่วไป ตลอดจนการปรับปรุงการให้บริการต่างๆ ที่ดำเนินการโดย บีเคเค แอปเปิ้ล และ/หรือ
   • เพื่อตรวจสอบข้อร้องเรียน และธุรกรรมที่น่าสงสัย อาทิเช่น อุปกรณ์สื่อสารที่สงสัยว่าถูกลักขโมยมา

ข้อมูลดังกล่าวนี้มีความจำเป็นต่อเราอย่างมาก หากท่านไม่เปิดเผยข้อมูลที่ร้องขอ เราจะไม่สามารถเก็บบันทึกข้อมูลของท่านได้อย่างสมบูรณ์ ที่ซึ่งจะมีผลกระทบความสามารถในการบรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้ระบุไว้ในข้างต้น

การเปิดเผยข้อมูลของท่าน

เราอาจจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อบุคคลหรือหน่วยงานดังต่อไปนี้ :

พันธมิตรผู้ได้รับมอบหมายในการให้บริการโครงการรับซื้อแลกเปลี่ยนอุปกรณ์สื่อสารของเรา ผู้ซึ่งได้ทำข้อตกลงกับเราในด้านการปฏิบัติงาน การให้บริการ และกิจกรรมซึ่งมีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

บุคคลที่มีหน้าที่ในการดูแลจัดการข้อมูลที่เป็นความลับ ได้ทำการรับรองแล้วว่าจะไม่แพร่งพรายข้อมูลที่อันเป็นความลับ

เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลหากได้รับการร้องขอตามพันธะทางกฎหมายหรือนิติธรรม ทั้งนี้ การกระทำดังกล่าวจะต้อง (1) สอดคล้องกับระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานที่เกี่ยวกับการรักษากฎหมาย คำสั่งศาล หรือกระบวนการทางกฎหมาย หรือ (2) เพื่อเป็นการปกป้องและสงวนสิทธิ์ของบีเคเค แอปเปิ้ล หรือบุคลากรของบริษัท และ/หรือกลุ่มบริษัทต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล

การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกจำกัดให้เฉพาะเจ้าหน้าที่ที่ได้รับอนุญาตของบีเคเค แอปเปิ้ลเท่านั้น   นอกจากนั้น เว็บไซต์ของเรายังใช้ SSL secured และ HTTPS เพื่อเพิ่มความปลอดภัย   และเราได้ว่าจ้างเจ้าหน้าที่เพื่อรักษาความปลอดภัยของศูนย์ข้อมูลในประเทศสิงคโปร์เพื่อป้องกันการใช้งานที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือการพยายามเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของท่าน  แอพพลิเคชั่นของเว็บไซต์ยังได้รับการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยของบีเคเค แอปเปิ้ลอีกขั้นหนึ่ง หลังจากผ่านการสกรีนเบื้องต้นอีกด้วย

 

คุกกี้ 

เมื่อท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบีเคเค แอปเปิ้ล เราอาจออกคุกกี้ซึ่งเป็นไฟล์ขนาดเล็กไว้ในฮาร์ดดิสคอมพิวเตอร์ของท่านเพื่อทำให้การเข้าใช้งานเว็บไซต์สะดวกขึ้น   คุกกี้ต่างๆ มีวัตถุประสงค์ต่างกันซึ่งอาจรวมถึงการตั้งค่าส่วนบุคคลขณะที่ท่านเข้าชมเว็บไซต์ของเรา   หากท่านไม่ต้องการให้มีคุกกี้ ท่านสามารถปิดคุณสมบัตินี้ได้จากเบราเซอร์เพื่อปรับระดับการรักษาความปลอดภัยให้ตรงกับที่ท่านต้องการ   ทว่าท่านจะไม่สามารถกระทำธุรกรรมออนไลน์ใดๆ กับบีเคเค แอปเปิ้ลได้

การจดจำข้อมูล

ข้อมูลส่วนตัวของท่านได้รับการจดจำด้วยวัตถุประสงค์ที่เพิ่มเติมขึ้นจากการเก็บข้อมูล และอาจใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางกฎหมายหรือธุรกิจ

การเข้าถึงหรือแก้ไขข้อมูล

บีเคเค แอปเปิ้ล มั่นใจในข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ให้เราไว้ เพื่อที่เราจะนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่เหมาะสมแก่ท่าน   ท่านจึงควรตรวจสอบให้มั่นใจว่าข้อมูลที่ให้ไว้แก่ บีเคเค แอปเปิ้ล นั้นเป็นข้อมูลที่ถูกต้องและสมบูรณ์ หากท่านต้องการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของท่าน หรือต้องการแก้ไขข้อมูลใดๆ โปรดส่งอีเมลถึงเราที่  [email protected]

การเพิกถอนความสมัครใจ

ท่านสามารถเพิกถอนข้อมูลที่ได้ให้ไว้กับเราไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตามจากที่ปรากฏในเงื่อนไขในการใช้งาน   โดยท่านสามารถส่งอีเมลถึงเราได้ที่ [email protected] หากท่านเพิกถอนความสมัครใจไม่ว่าด้วยเหตุผลใด บีเคเค แอปเปิ้ล อาจจะไม่สามารถให้บริการแก่ท่านต่อไปได้   ซึ่งสามารถถือได้ว่าท่านเป็นฝ่ายยกเลิกสัญญาและพันธะใดๆ กับเรา   และเราขอสงวนสิทธิ์ในผลผูกพันทางกฎหมายตลอดจนการชดเชยต่างๆ

การเข้าถึง การแก้ไขข้อมูลและการส่งข้อร้องเรียน

หากท่านมีข้อสงสัยที่เกี่ยวเนื่องกับข้อมูลส่วนตัวของท่าน ท่านสามารถติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าได้ที่ [email protected] คำร้องหรือการแก้ไขหรือการขอจำกัดสิทธิ์ใดๆที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนตัวของท่านจะต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษรณ์ และอาจจะมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นได้

เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงประกาศฉบับนี้เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย หรือรูปแบบการดำเนินธุรกิจ ขั้นตอนและโครงสร้างของบริษัท อีกทั้งนโยบายต่อข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้เสมอ
เนื่องจากเราไม่สามารถทำการแจ้งถึงท่านหากมีการเปลี่ยนแปลง