ขายกล้อง ใน 1 ชั่วโมง

บริการรับซื้อถึงบ้านและที่ทำงานของท่าน ครอบคลุม 50 เขตทั่วกรุงเทพฯ และปริมณฑล  โทร. 02-096-6161

ขายกล้อง รับซื้อกล้อง

เงื่อนไขการขายกล้อง

 • ท่านยืนยันว่าเป็นเจ้าของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ด้วยชอบโดยกฏหมาย
 • อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของท่านสามารถลงชื่อออกจากบัญชีส่วนตัวได้ เช่น iCloud, Gmail
 • ท่านยอมรับว่าได้ทำการสำรองข้อมูลในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของท่านด้วยตัวเองแล้ว
 • ท่านรับทราบดีว่าหลังจากทำการลบข้อมูลในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อาจไม่สามารถทำการกู้คืนได้
 • ทางบริษัทไม่รับผิดชอบต่อข้อมูลในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ท่านนำมาขายในโปรแกรมรับซื้อ (Trade-In)
 • ก่อนดำเนินการขาย ท่านต้องทำการลบข้อมูลในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ด้วยตัวเอง
 • ท่านยอมรับการเสนอราคาที่บริษัท  เก็ทโมบี้ จำกัด เป็นผู้กำหนดราคารับซื้อ
 • ท่านยอมรับว่า บริษัท เก็ทโมบี้ จำกัด เป็นผู้กำหนดนโบายและเงื่อนไขการรับซื้อ
 • ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณามูลค่าและสภาพของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ภายใต้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบ
 • หากสภาพของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของท่านไม่ตรงตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ระหว่างการพิจารณามูลค่า ทางบริษัทมีสิทธิ์ยกเลิกการรับซื้ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของท่าน โดยการประเมินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด

[[[[“field126″,”contains”,”iPhone”],[“field126″,”contains”,”iPad”]],[[“show_fields”,”field47,field143,field70,field131,field38″],[“show_fields”]],”or”],[[[“field131″,”equal_to”,”\u0e15\u0e34\u0e14\u0e25\u0e47\u0e2d\u0e01\/\u0e44\u0e21\u0e48\u0e2a\u0e32\u0e21\u0e32\u0e23\u0e16\u0e1b\u0e25\u0e14\u0e23\u0e2b\u0e31\u0e2a iCloud”]],[[“show_fields”,”field48″],[“hide_fields”,”field11″]],”and”],[[[“field38″,”equal_to”,”\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e2a\u0e2d\u0e07-\u0e40\u0e2b\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e19\u0e43\u0e2b\u0e21\u0e48″],[“field131″,”equal_to”,”\u0e2a\u0e32\u0e21\u0e32\u0e23\u0e16\u0e1b\u0e25\u0e14\u0e23\u0e2b\u0e31\u0e2a iCloud”]],[[“show_fields”,”field146″]],”and”],[[[“field110″,”equal_to”,”\u0e19\u0e31\u0e14\u0e2b\u0e21\u0e32\u0e22\u0e25\u0e48\u0e27\u0e07\u0e2b\u0e19\u0e49\u0e32″],[“field131″,”not_equal_to”,”\u0e15\u0e34\u0e14\u0e25\u0e47\u0e2d\u0e01\/\u0e44\u0e21\u0e48\u0e2a\u0e32\u0e21\u0e32\u0e23\u0e16\u0e1b\u0e25\u0e14\u0e23\u0e2b\u0e31\u0e2a iCloud”]],[[“show_fields”,”field121,field88,field89″]],”and”],[[[“field70″,”equal_to”,”\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e19\u0e2d\u0e01″],[“field126″,”equal_to”,”iPhone”]],[[“show_fields”,”field118,field120″]],”and”],[[[“field38″,”equal_to”,”\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e2a\u0e2d\u0e07-\u0e1c\u0e34\u0e14\u0e1b\u0e01\u0e15\u0e34″]],[[“show_fields”,”field72,field75,field76,field77,field78″]],”and”],[[[“field126″,”equal_to”,”iPad Air”]],[[“show_fields”,”field135″]],”and”],[[[“field126″,”equal_to”,”iPad mini”]],[[“show_fields”,”field134″]],”and”],[[[“field126″,”equal_to”,”iPad”]],[[“show_fields”,”field136″]],”and”],[[[“field126″,”equal_to”,”iPhone”]],[[“show_fields”,”field132″]],”and”],[[[“field126″,”equal_to”,”Apple Watch”]],[[“show_fields”,”field154″]],”and”],[[[“field126″,”equal_to”,”Vivo”]],[[“show_fields”,”field156″]],”and”],[[[“field126″,”equal_to”,”Xiaomi”]],[[“show_fields”,”field152″]],”and”],[[[“field126″,”contains”,”iPad”]],[[“show_fields”,”field157″],[“hide_fields”,”field141″]],”and”],[[[“field126″,”equal_to”,”iPhone”]],[[“show_fields”,”field141,field145″]],”and”],[[[“field38″,”equal_to”,”\u0e2a\u0e34\u0e19\u0e04\u0e49\u0e32\u0e43\u0e2b\u0e21\u0e48 (\u0e22\u0e31\u0e07\u0e44\u0e21\u0e48\u0e1c\u0e48\u0e32\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e43\u0e0a\u0e49\u0e07\u0e32\u0e19)”]],[[“show_fields”,”field33″]],”and”],[[[“field38″,”equal_to”,”\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e2a\u0e2d\u0e07-\u0e40\u0e2b\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e19\u0e43\u0e2b\u0e21\u0e48″]],[[“show_fields”,”field146″]],”and”],[[[“field38″,”equal_to”,”\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e2a\u0e2d\u0e07-\u0e2a\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e14\u0e35″]],[[“show_fields”,”field46″]],”and”],[[[“field38″,”equal_to”,”\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e2a\u0e2d\u0e07-\u0e21\u0e35\u0e15\u0e33\u0e2b\u0e19\u0e34″]],[[“show_fields”,”field35″]],”and”],[[[“field126″,”equal_to”,”MacBook Pro 13 \u0e19\u0e34\u0e49\u0e27″]],[[“show_fields”,”field137,field162″]],”and”],[[[“field126″,”equal_to”,”MacBook Pro 14 \u0e19\u0e34\u0e49\u0e27″]],[[“show_fields”,”field159,field162″]],”and”],[[[“field126″,”equal_to”,”MacBook Pro 15 \u0e19\u0e34\u0e49\u0e27″]],[[“show_fields”,”field161,field162″]],”and”],[[[“field126″,”equal_to”,”MacBook Pro 16 \u0e19\u0e34\u0e49\u0e27″]],[[“show_fields”,”field160,field162″]],”and”],[[[“field126″,”equal_to”,”MacBook Air 11 \u0e19\u0e34\u0e49\u0e27″]],[[“show_fields”,”field164″]],”and”],[[[“field126″,”equal_to”,”MacBook Air 13 \u0e19\u0e34\u0e49\u0e27″]],[[“show_fields”,”field165″]],”and”],[[[“field126″,”equal_to”,”iMac 21.5 \u0e19\u0e34\u0e49\u0e27″]],[[“show_fields”,”field166″]],”and”],[[[“field126″,”equal_to”,”iMac 27 \u0e19\u0e34\u0e49\u0e27″]],[[“show_fields”,”field167″]],”and”],[[[“field126″,”equal_to”,”Mac mini”]],[[“show_fields”,”field168″]],”and”],[[[“field126″,”equal_to”,”iMac 24 \u0e19\u0e34\u0e49\u0e27″]],[[“show_fields”,”field169″]],”and”],[[[“field126″,”equal_to”,”AirPods”]],[[“show_fields”,”field170″]],”and”],[[[“field126″,”equal_to”,”Fujifilm”]],[[“show_fields”,”field171,field172″]],”and”],[[[“field126″,”equal_to”,”Fujinon”]],[[“show_fields”,”field172″]],”and”],[[[“field126″,”equal_to”,”iPad Pro 10.5 \u0e19\u0e34\u0e49\u0e27″]],[[“show_fields”,”field174″]],”and”],[[[“field126″,”equal_to”,”iPad Pro 11 \u0e19\u0e34\u0e49\u0e27″]],[[“show_fields”,”field128″]],”and”],[[[“field126″,”equal_to”,”iPad Pro 12.9 \u0e19\u0e34\u0e49\u0e27″]],[[“show_fields”,”field173″]],”and”],[[[“field126″,”equal_to”,”Samsung Galaxy A Series”]],[[“show_fields”,”field153″]],”and”],[[[“field126″,”equal_to”,”Samsung Galaxy M Series”]],[[“show_fields”,”field175″]],”and”],[[[“field126″,”equal_to”,”Samsung Galaxy S Series”]],[[“show_fields”,”field176″]],”and”],[[[“field126″,”equal_to”,”Samsung Galaxy Z Series”]],[[“show_fields”,”field177″]],”and”],[[[“field126″,”equal_to”,”Samsung Galaxy Note Series”]],[[“show_fields”,”field178″]],”and”],[[[“field126″,”equal_to”,”Oppo A Series”]],[[“show_fields”,”field179″]],”and”],[[[“field126″,”equal_to”,”Oppo Find Series”]],[[“show_fields”,”field180″]],”and”],[[[“field126″,”equal_to”,”Oppo Reno Series”]],[[“show_fields”,”field155″]],”and”],[[[“field126″,”equal_to”,”Samsung Galaxy Tab Series”]],[[“show_fields”,”field186″]],”and”]]
1 Step 1
2 Step 2
เลือกยี่ห้อโทรศัพท์ของคุณ
อุปกรณ์
สิ่งที่มีมาให้ในกล่อง
อุปกรณ์เสริม
สุขภาพแบตเตอรี่

TIPS: ให้ไปที่การตั้งค่า > แบตเตอรี่ > สุขภาพแบตเตอรี่ > “ความจุสูงสุด”

การรับประกัน
Model

TIPS: ให้ไปที่การตั้งค่า > ทั่วไป > เกี่ยวกับ ในบรรทัดเลขโมเดล ให้จำตัวอักษรที่อยู่หน้าเครื่องหมาย ” / ”

iCloudสามารถปลดรหัส Apple ID / iCloud ได้หรือไม่

ขออภัย ทางบริษัทฯ ไม่รับซื้อเครื่องติดล็อก iCloud

การแสดงผล
ระบบเสียง
การเชื่อมต่อ
การถ่ายภาพ
ฮาร์ดแวร์

สินค้าใหม่ ยังไม่ผ่านการใช้งาน:

 • สินค้าใหม่ยังไม่ผ่านการใช้งาน
 • ยังไม่ผ่านการ Activated (ประกันไม่เดิน)
 • ไม่แกะซีลกล่อง
 • มีใบเสร็จวันที่ซื้อสินค้า

สภาพสินค้า – เหมือนใหม่:

เหมือนใหม่/ใช้งานน้อย

 • การใช้งานปกติทุกอย่างตามวัตถุประสงค์
 • ไม่มีความเสียหายหลัก (ชิปทำงานได้ดี จอไม่แตก)
 • ไม่เสียหายจากความชื้น
 • สภาพโดยรวมภายนอกไม่มีตำหนิใด ๆ
 • ไม่ติดล็อก/ไม่ติดสัญญา

สภาพสินค้า – สภาพดี:

สภาพดี/ทั่วไป

 • การใช้งานปกติทุกอย่างตามวัตถุประสงค์
 • ไม่มีความเสียหายหลัก (ชิปทำงานได้ดี จอไม่แตก)
 • ไม่เสียหายจากความชื้น
 • มีรอยตำหนิบ้างเล็กน้อย มองเห็นได้ไม่ชัดเจน
 • มีรอยขนแมว
 • ไม่ติดล็อก/ไม่ติดสัญญา


สภาพสินค้า – มีตำหนิชัดเจน:

มีตำหนิชัดเจน/ใช้งานได้ทั่วไป

 • การใช้งานปกติทุกอย่าง
 • ไม่มีความเสียหายหลัก (ชิปทำงานได้ดี จอไม่แตก)
 • ไม่เสียหายจากความชื้น​
 • มีตำหนิรอยตกเห็นได้ชัดเจน
 • มีรอยขนแมวหน้าและรอบตัวเครื่อง
 • ไม่ติดล็อก/ไม่ติดสัญญา
ข้อมูลผู้ขาย
สะดวกให้ติดต่อกลับในช่วงเวลา
เลือกพื้นที่การให้บริการ
นัดหมายการขายสามารถนัดหมายการขายได้เร็วสุดใน 1 ชั่วโมง
Timeเวลาที่นัดหมาย
access_time

การเตรียมสินค้าก่อนขาย

1. สำรองข้อมูลของท่าน
2. ลงชื่อออกจากบัญชีส่วนตัว เช่น iCloud, Apple ID, Samsung Account, Gmail
3. ล้างข้อมูลออกจากเครื่อง ตั้งค่าโรงงาน

เอกสารที่ต้องใช้

1. สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ / ใช้ตัวจริงได้
2. ใบเสร็จตอนซื้อ (ถ้ามี)

keyboard_arrow_leftย้อนกลับ
ต่อไปkeyboard_arrow_right

Kob N.
พนักงาน บริการดีมากค่ะ ตั้งแต่ แอดมินที่ให้ข้อมูล พนักงานประเมินราคา ตลอดจนเจ้าหน้าที่ ที่มารับของ ให้บริการ ให้ข้อมูลดีมาก ตรวจสอบละเอียด รอบคอบ มีความน่าเชื่อถือ มากค่ะ // ขอบคุณมากนะคะ มีโอกาสจะแนะนำเพื่อน ๆ มาใช้บริการค่ะ
PJ L.
พนักงาน บริการดีมากค่ะ ตั้งแต่แอดมินที่ให้ข้อมูล โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ ที่มารับของ มาไวมาก ให้บริการให้ข้อมูลดีมาก
เรื่องราคาก็สมเหตุสมผล ราคาดี แนะนำเลยค่ะ 👍🏻
Patty W.
พนักงาน Call center และ พนักงานที่มารับของน่ารักมาก สุภาพ ราคารับซื้อต่อดีมากด้วยค่ะ แนะนำให้ขายมือ 2 กับที่นี่เลยค่ะ ให้ 10 ดาว ประทับใจสุดๆ
Watcharapong S.
พนักงาน บริการดีมากครับ ตั้งแต่ แอดมินที่ให้ข้อมูล โดยเฉพาะพี่ ที่มารับของ มาตรงเวลา ให้บริการ ให้ข้อมูลดีมากกกกก เรื่องราคา อย่าคาดหวังว่าจะต้องเท่ากับขายเองในกลุ่มนะครับ แต่เทียบกับ ร้านอื่นๆ ในลักษณะเดียวกัน ราคาดีสุดแน่นอน และที่สำคัญ คุณจะได้รับการบริการที่ เป็นระบบและมืออาชีพ มากๆ แนะนำๆ
Piyawat T.
สดๆร้อนๆเลย ประทับใจการบริการของพนักงานครับ พูดจาดีมากและให้ราคาดีด้วยครับ
Ploiz P. S.
พนักงานทุกคนบริการดีมากๆค่ะ ตั้งแต่รับนัดจนถึงวันมารับของ พูดจาดีไพเราะมากค่ะ ทั้งยังสะดวกสบายไม่ต้องออกไปข้างนอกให้รถติดและเสี่ยงต่อโควิดค่ะ 👍👍👍👍👍
Waranthon W.
ซื้อ-ขาย ปลอดภัย รวดเร็วทันใจค่ะ
Arisara S.
บริการดีรวดเร็วให้ราคาดีกว่าร้านข้างนอก พนักงานที่มารับเครื่องก็ดีมากๆแนะนำเลยคะ
Meaw P.
ทางร้านบริการดีมาก พนักงานให้คำแนะนำดีมากค่ะ
ติดต่อวันหยุดก็มีคนตอบ อ่านเร็ว ตอบเร็ว ที่สำคัญคือให้ราคาดีกว่าทุกร้านที่ไปสอบถามมา ตอนแรกไม่ค่อยมั่นใจที่จะขายกับร้าน แต่ตอนนี้ขายแล้วได้ราคาอย่าง ที่ตกลงไว้ และเงินเข้าเร็วมาก ประทับใจทุกอย่างที่ได้รับบริการจากร้านค่ะ
ณัฐนันท์ ก.
พนักงานคุยง่าย ให้ข้อมูลดี บริการดีมากๆค้าบ ทางร้านให้ราคาสูง
Marc D.
ประทับใจแรกตั้งแต่เจ้าหน้าที่โทรมาสอบถามรายระเอียดเครื่อง จนมาถึงขั้นตอนการรับเครื่องที่บ้านเลยครับ แถมราคาดีอีกด้วยนะ 🤫 ยังไม่ต้องเชื่อนะแต่อยากท้าให้ลอง 👍🏼 (Ps.คุณพรเทพให้คำแนะนำและบริการดีมากๆครับ ขอให้ได้คิววัคซีนไวไวครับ care about u 😁 )
ภูวนารถ ล.
รู้สึกดีมาก ๆ ครับ กับบริการของ BKK Apple เริ่มจากพนักงาน call center ที่รับเรื่องและนัดหมาย พนักงานที่มารับตรวจเครื่อง ก็สุภาพ เรื่องราคาที่รับซื้อก็โอเค ผมพอใจมากครับ
Joe Smith M.
Thank you so much BKK Apple. The staffs are so kind , accomodating and professional. I will surey buy gadgets again to your shop.

I posted our picture taken last night
Kim M.
เราขาย iwacth ได้ราคาที่โอเคกว่าข้างนอกนะ แถมน้องที่มารับก็พูดจาดีให้คำแนะนำต่างๆ โอนเงินไว้ เช็คของเร็ว เป็นรอยนิดหน่อยแต่ก็หยวนให้ ประทับใจมากจ๊ะ แล้วจะใช้บริการอีกนะ ��
Sutthiphong B.
Romklao Y.
ประทับใจในสิ้นค้ามากครับสั่งเป็นครั้งที่สอง ครั้งหน้าคงต้องมีมาเรื่อยๆครับ ส่งสินค้าเร็วมากครับ แถมจ่ายผ่านบัตรเครดิตได้ ไม่มีค่าธรรมเนียมครับ สุดยอด
Tanawat B.
บริการดี รวดเร็วครับ
Haru S.
บริการยอดเยี่ยม ประทับใจมากค่ะ ไว้มีโอกาสจะแนะนำต่อนะคะ
Piyamon Munegan B.
Chetnarong W.
บริการที่ยอดเยี่ยมมากครับ เอาใจใส่ลูกค้ารวมถึงแก้ไขปัญหาต่าง ๆ จนจบปัญหา
Next Reviews
js_loader

ต้องการความช่วยเหลือ? โทรเลย! 02-096-6161

ขั้นตอนการขายกล้อง

ประเมินราคารับซื้อโทรศัพท์
รับซื้อโทรศัพท์ถึงที่ใน 1 ชั่วโมง
ชำระเงินหน้างานทันทีใน 1 ชั่วโมง