ขายกล้อง ใน 1 ชั่วโมง

บริการรับซื้อถึงบ้านและที่ทำงานของท่าน ครอบคลุม 50 เขตทั่วกรุงเทพฯ และปริมณฑล  โทร. 02-096-6161

ขายกล้อง รับซื้อกล้อง

เงื่อนไขการขายกล้อง

 • ท่านยืนยันว่าเป็นเจ้าของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ด้วยชอบโดยกฏหมาย
 • อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของท่านสามารถลงชื่อออกจากบัญชีส่วนตัวได้ เช่น iCloud, Gmail
 • ท่านยอมรับว่าได้ทำการสำรองข้อมูลในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของท่านด้วยตัวเองแล้ว
 • ท่านรับทราบดีว่าหลังจากทำการลบข้อมูลในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อาจไม่สามารถทำการกู้คืนได้
 • ทางบริษัทไม่รับผิดชอบต่อข้อมูลในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ท่านนำมาขายในโปรแกรมรับซื้อ (Trade-In)
 • ก่อนดำเนินการขาย ท่านต้องทำการลบข้อมูลในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ด้วยตัวเอง
 • ท่านยอมรับการเสนอราคาที่บริษัท  เก็ทโมบี้ จำกัด เป็นผู้กำหนดราคารับซื้อ
 • ท่านยอมรับว่า บริษัท เก็ทโมบี้ จำกัด เป็นผู้กำหนดนโบายและเงื่อนไขการรับซื้อ
 • ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณามูลค่าและสภาพของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ภายใต้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบ
 • หากสภาพของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของท่านไม่ตรงตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ระหว่างการพิจารณามูลค่า ทางบริษัทมีสิทธิ์ยกเลิกการรับซื้ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของท่าน โดยการประเมินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด

[[[[“field126″,”contains”,”iPhone”],[“field126″,”contains”,”iPad”]],[[“show_fields”,”field47,field143,field70,field131,field38″],[“show_fields”]],”or”],[[[“field131″,”equal_to”,”\u0e15\u0e34\u0e14\u0e25\u0e47\u0e2d\u0e01\/\u0e44\u0e21\u0e48\u0e2a\u0e32\u0e21\u0e32\u0e23\u0e16\u0e1b\u0e25\u0e14\u0e23\u0e2b\u0e31\u0e2a iCloud”]],[[“show_fields”,”field48″],[“hide_fields”,”field11″]],”and”],[[[“field38″,”equal_to”,”\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e2a\u0e2d\u0e07-\u0e40\u0e2b\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e19\u0e43\u0e2b\u0e21\u0e48″],[“field131″,”equal_to”,”\u0e2a\u0e32\u0e21\u0e32\u0e23\u0e16\u0e1b\u0e25\u0e14\u0e23\u0e2b\u0e31\u0e2a iCloud”]],[[“show_fields”,”field146″]],”and”],[[[“field110″,”equal_to”,”\u0e19\u0e31\u0e14\u0e2b\u0e21\u0e32\u0e22\u0e25\u0e48\u0e27\u0e07\u0e2b\u0e19\u0e49\u0e32″],[“field131″,”not_equal_to”,”\u0e15\u0e34\u0e14\u0e25\u0e47\u0e2d\u0e01\/\u0e44\u0e21\u0e48\u0e2a\u0e32\u0e21\u0e32\u0e23\u0e16\u0e1b\u0e25\u0e14\u0e23\u0e2b\u0e31\u0e2a iCloud”]],[[“show_fields”,”field121,field88,field89″]],”and”],[[[“field70″,”equal_to”,”\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e19\u0e2d\u0e01″],[“field126″,”equal_to”,”iPhone”]],[[“show_fields”,”field118,field120″]],”and”],[[[“field38″,”equal_to”,”\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e2a\u0e2d\u0e07-\u0e1c\u0e34\u0e14\u0e1b\u0e01\u0e15\u0e34″]],[[“show_fields”,”field72,field75,field76,field77,field78″]],”and”],[[[“field126″,”equal_to”,”iPad Air”]],[[“show_fields”,”field135″]],”and”],[[[“field126″,”equal_to”,”iPad mini”]],[[“show_fields”,”field134″]],”and”],[[[“field126″,”equal_to”,”iPad”]],[[“show_fields”,”field136″]],”and”],[[[“field126″,”equal_to”,”iPhone”]],[[“show_fields”,”field132″]],”and”],[[[“field126″,”equal_to”,”Apple Watch”]],[[“show_fields”,”field154″]],”and”],[[[“field126″,”equal_to”,”Vivo”]],[[“show_fields”,”field156″]],”and”],[[[“field126″,”equal_to”,”Xiaomi”]],[[“show_fields”,”field152″]],”and”],[[[“field126″,”contains”,”iPad”]],[[“show_fields”,”field157″],[“hide_fields”,”field141″]],”and”],[[[“field126″,”equal_to”,”iPhone”]],[[“show_fields”,”field141,field145″]],”and”],[[[“field38″,”equal_to”,”\u0e2a\u0e34\u0e19\u0e04\u0e49\u0e32\u0e43\u0e2b\u0e21\u0e48 (\u0e22\u0e31\u0e07\u0e44\u0e21\u0e48\u0e1c\u0e48\u0e32\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e43\u0e0a\u0e49\u0e07\u0e32\u0e19)”]],[[“show_fields”,”field33″]],”and”],[[[“field38″,”equal_to”,”\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e2a\u0e2d\u0e07-\u0e40\u0e2b\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e19\u0e43\u0e2b\u0e21\u0e48″]],[[“show_fields”,”field146″]],”and”],[[[“field38″,”equal_to”,”\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e2a\u0e2d\u0e07-\u0e2a\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e14\u0e35″]],[[“show_fields”,”field46″]],”and”],[[[“field38″,”equal_to”,”\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e2a\u0e2d\u0e07-\u0e21\u0e35\u0e15\u0e33\u0e2b\u0e19\u0e34″]],[[“show_fields”,”field35″]],”and”],[[[“field126″,”equal_to”,”MacBook Pro 13 \u0e19\u0e34\u0e49\u0e27″]],[[“show_fields”,”field137,field162″]],”and”],[[[“field126″,”equal_to”,”MacBook Pro 14 \u0e19\u0e34\u0e49\u0e27″]],[[“show_fields”,”field159,field162″]],”and”],[[[“field126″,”equal_to”,”MacBook Pro 15 \u0e19\u0e34\u0e49\u0e27″]],[[“show_fields”,”field161,field162″]],”and”],[[[“field126″,”equal_to”,”MacBook Pro 16 \u0e19\u0e34\u0e49\u0e27″]],[[“show_fields”,”field160,field162″]],”and”],[[[“field126″,”equal_to”,”MacBook Air 11 \u0e19\u0e34\u0e49\u0e27″]],[[“show_fields”,”field164″]],”and”],[[[“field126″,”equal_to”,”MacBook Air 13 \u0e19\u0e34\u0e49\u0e27″]],[[“show_fields”,”field165″]],”and”],[[[“field126″,”equal_to”,”iMac 21.5 \u0e19\u0e34\u0e49\u0e27″]],[[“show_fields”,”field166″]],”and”],[[[“field126″,”equal_to”,”iMac 27 \u0e19\u0e34\u0e49\u0e27″]],[[“show_fields”,”field167″]],”and”],[[[“field126″,”equal_to”,”Mac mini”]],[[“show_fields”,”field168″]],”and”],[[[“field126″,”equal_to”,”iMac 24 \u0e19\u0e34\u0e49\u0e27″]],[[“show_fields”,”field169″]],”and”],[[[“field126″,”equal_to”,”AirPods”]],[[“show_fields”,”field170″]],”and”],[[[“field126″,”equal_to”,”Fujifilm”]],[[“show_fields”,”field171,field172″]],”and”],[[[“field126″,”equal_to”,”Fujinon”]],[[“show_fields”,”field172″]],”and”],[[[“field126″,”equal_to”,”iPad Pro 10.5 \u0e19\u0e34\u0e49\u0e27″]],[[“show_fields”,”field174″]],”and”],[[[“field126″,”equal_to”,”iPad Pro 11 \u0e19\u0e34\u0e49\u0e27″]],[[“show_fields”,”field128″]],”and”],[[[“field126″,”equal_to”,”iPad Pro 12.9 \u0e19\u0e34\u0e49\u0e27″]],[[“show_fields”,”field173″]],”and”],[[[“field126″,”equal_to”,”Samsung Galaxy A Series”]],[[“show_fields”,”field153″]],”and”],[[[“field126″,”equal_to”,”Samsung Galaxy M Series”]],[[“show_fields”,”field175″]],”and”],[[[“field126″,”equal_to”,”Samsung Galaxy S Series”]],[[“show_fields”,”field176″]],”and”],[[[“field126″,”equal_to”,”Samsung Galaxy Z Series”]],[[“show_fields”,”field177″]],”and”],[[[“field126″,”equal_to”,”Samsung Galaxy Note Series”]],[[“show_fields”,”field178″]],”and”],[[[“field126″,”equal_to”,”Oppo A Series”]],[[“show_fields”,”field179″]],”and”],[[[“field126″,”equal_to”,”Oppo Find Series”]],[[“show_fields”,”field180″]],”and”],[[[“field126″,”equal_to”,”Oppo Reno Series”]],[[“show_fields”,”field155″]],”and”],[[[“field126″,”equal_to”,”Samsung Galaxy Tab Series”]],[[“show_fields”,”field186″]],”and”]]
1 Step 1
2 Step 2
3 Step 3
เลือกยี่ห้อโทรศัพท์ของคุณ
อุปกรณ์
อุปกรณ์เสริม
สุขภาพแบตเตอรี่

TIPS: ให้ไปที่การตั้งค่า > แบตเตอรี่ > สุขภาพแบตเตอรี่ > “ความจุสูงสุด”

การรับประกัน
Model

TIPS: ให้ไปที่การตั้งค่า > ทั่วไป > เกี่ยวกับ ในบรรทัดเลขโมเดล ให้จำตัวอักษรที่อยู่หน้าเครื่องหมาย ” / ”

iCloudสามารถปลดรหัส Apple ID / iCloud ได้หรือไม่

ขออภัย ทางบริษัทฯ ไม่รับซื้อเครื่องติดล็อก iCloud

การแสดงผล
ระบบเสียง
การเชื่อมต่อ
การถ่ายภาพ
ฮาร์ดแวร์

สินค้าใหม่ ยังไม่ผ่านการใช้งาน:

 • สินค้าใหม่ยังไม่ผ่านการใช้งาน
 • ยังไม่ผ่านการ Activated (ประกันไม่เดิน)
 • ไม่แกะซีลกล่อง
 • มีใบเสร็จวันที่ซื้อสินค้า

สภาพสินค้า – เหมือนใหม่:

เหมือนใหม่/ใช้งานน้อย

 • การใช้งานปกติทุกอย่างตามวัตถุประสงค์
 • ไม่มีความเสียหายหลัก (ชิปทำงานได้ดี จอไม่แตก)
 • ไม่เสียหายจากความชื้น
 • สภาพโดยรวมภายนอกไม่มีตำหนิใด ๆ
 • ไม่ติดล็อก/ไม่ติดสัญญา

สภาพสินค้า – สภาพดี:

สภาพดี/ทั่วไป

 • การใช้งานปกติทุกอย่างตามวัตถุประสงค์
 • ไม่มีความเสียหายหลัก (ชิปทำงานได้ดี จอไม่แตก)
 • ไม่เสียหายจากความชื้น
 • มีรอยตำหนิบ้างเล็กน้อย มองเห็นได้ไม่ชัดเจน
 • มีรอยขนแมว
 • ไม่ติดล็อก/ไม่ติดสัญญา


สภาพสินค้า – มีตำหนิชัดเจน:

มีตำหนิชัดเจน/ใช้งานได้ทั่วไป

 • การใช้งานปกติทุกอย่าง
 • ไม่มีความเสียหายหลัก (ชิปทำงานได้ดี จอไม่แตก)
 • ไม่เสียหายจากความชื้น​
 • มีตำหนิรอยตกเห็นได้ชัดเจน
 • มีรอยขนแมวหน้าและรอบตัวเครื่อง
 • ไม่ติดล็อก/ไม่ติดสัญญา
ข้อมูลผู้ขาย
สะดวกให้ติดต่อกลับในช่วงเวลา
เลือกพื้นที่การให้บริการ
นัดหมายการขายสามารถนัดหมายการขายได้เร็วสุดใน 1 ชั่วโมง
Timeเวลาที่นัดหมาย
access_time

การเตรียมสินค้าก่อนขาย

1. สำรองข้อมูลของท่าน
2. ลงชื่อออกจากบัญชีส่วนตัว เช่น iCloud, Apple ID, Samsung Account, Gmail
3. ล้างข้อมูลออกจากเครื่อง ตั้งค่าโรงงาน

เอกสารที่ต้องใช้

1. สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ / ใช้ตัวจริงได้
2. ใบเสร็จตอนซื้อ (ถ้ามี)

keyboard_arrow_leftย้อนกลับ
ต่อไปkeyboard_arrow_right

Neung J.
Neung J.
11:49 23 Jan 24
ที่นี่บริการดีมากค่ะ ตั้งแต่แอดมินจนถึง จนท. ที่มารับมือถือ รวดเร็ว ในการประสานงาน ให้ราคาตามที่ตกลง ประทับใจมากๆค่ะ แนะนำมาใช้บริการที่นี่นะคะ จะไม่มีคำว่าผิดหวังเลยค่ะ ^^
Kob N.
Kob N.
07:57 13 Dec 22
พนักงาน บริการดีมากค่ะ ตั้งแต่ แอดมินที่ให้ข้อมูล พนักงานประเมินราคา ตลอดจนเจ้าหน้าที่ ที่มารับของ ให้บริการ ให้ข้อมูลดีมาก ตรวจสอบละเอียด รอบคอบ มีความน่าเชื่อถือ มากค่ะ // ขอบคุณมากนะคะ มีโอกาสจะแนะนำเพื่อน ๆ มาใช้บริการค่ะ
PJ L.
PJ L.
09:29 17 Oct 22
พนักงาน บริการดีมากค่ะ ตั้งแต่แอดมินที่ให้ข้อมูล โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ ที่มารับของ มาไวมาก ให้บริการให้ข้อมูลดีมาก
เรื่องราคาก็สมเหตุสมผล ราคาดี แนะนำเลยค่ะ 👍🏻
Patty W.
Patty W.
16:04 16 Jun 22
พนักงาน Call center และ พนักงานที่มารับของน่ารักมาก สุภาพ ราคารับซื้อต่อดีมากด้วยค่ะ แนะนำให้ขายมือ 2 กับที่นี่เลยค่ะ ให้ 10 ดาว ประทับใจสุดๆ
Watcharapong S.
Watcharapong S.
06:36 09 Jun 22
พนักงาน บริการดีมากครับ ตั้งแต่ แอดมินที่ให้ข้อมูล โดยเฉพาะพี่ ที่มารับของ มาตรงเวลา ให้บริการ ให้ข้อมูลดีมากกกกก เรื่องราคา อย่าคาดหวังว่าจะต้องเท่ากับขายเองในกลุ่มนะครับ แต่เทียบกับ ร้านอื่นๆ ในลักษณะเดียวกัน ราคาดีสุดแน่นอน และที่สำคัญ คุณจะได้รับการบริการที่ เป็นระบบและมืออาชีพ มากๆ แนะนำๆ
Piyawat T.
Piyawat T.
12:32 23 Apr 22
สดๆร้อนๆเลย ประทับใจการบริการของพนักงานครับ พูดจาดีมากและให้ราคาดีด้วยครับ
Ploiz P. S.
Ploiz P. S.
12:32 13 Jan 22
พนักงานทุกคนบริการดีมากๆค่ะ ตั้งแต่รับนัดจนถึงวันมารับของ พูดจาดีไพเราะมากค่ะ ทั้งยังสะดวกสบายไม่ต้องออกไปข้างนอกให้รถติดและเสี่ยงต่อโควิดค่ะ 👍👍👍👍👍
Waranthon W.
Waranthon W.
11:52 09 Jan 22
ซื้อ-ขาย ปลอดภัย รวดเร็วทันใจค่ะ
Arisara S.
Arisara S.
06:50 05 Jan 22
บริการดีรวดเร็วให้ราคาดีกว่าร้านข้างนอก พนักงานที่มารับเครื่องก็ดีมากๆแนะนำเลยคะ
Meaw P.
Meaw P.
07:00 12 Dec 21
ทางร้านบริการดีมาก พนักงานให้คำแนะนำดีมากค่ะ
ติดต่อวันหยุดก็มีคนตอบ อ่านเร็ว ตอบเร็ว ที่สำคัญคือให้ราคาดีกว่าทุกร้านที่ไปสอบถามมา ตอนแรกไม่ค่อยมั่นใจที่จะขายกับร้าน แต่ตอนนี้ขายแล้วได้ราคาอย่าง ที่ตกลงไว้ และเงินเข้าเร็วมาก ประทับใจทุกอย่างที่ได้รับบริการจากร้านค่ะ
ณัฐนันท์ ก.
ณัฐนันท์ ก.
09:54 05 Sep 21
พนักงานคุยง่าย ให้ข้อมูลดี บริการดีมากๆค้าบ ทางร้านให้ราคาสูง
ภูวนารถ ล.
ภูวนารถ ล.
08:42 28 Nov 20
รู้สึกดีมาก ๆ ครับ กับบริการของ BKK Apple เริ่มจากพนักงาน call center ที่รับเรื่องและนัดหมาย พนักงานที่มารับตรวจเครื่อง ก็สุภาพ เรื่องราคาที่รับซื้อก็โอเค ผมพอใจมากครับ
Jindarat Nilin U.
Jindarat Nilin U.
12:40 19 Aug 20
บริการ รวดเร็วมาก ทีมงานให้ข้อมูล และ ราคาดีเยี่ยม ใครสนใจขาย mac แนะนำค่ะ
Joe Smith M.
Joe Smith M.
01:13 01 Aug 20
Thank you so much BKK Apple. The staffs are so kind , accomodating and professional. I will surey buy gadgets again to your shop.

I posted our picture taken last night
Kim M.
Kim M.
10:30 23 Aug 18
เราขาย iwacth ได้ราคาที่โอเคกว่าข้างนอกนะ แถมน้องที่มารับก็พูดจาดีให้คำแนะนำต่างๆ โอนเงินไว้ เช็คของเร็ว เป็นรอยนิดหน่อยแต่ก็หยวนให้ ประทับใจมากจ๊ะ แล้วจะใช้บริการอีกนะ ��
Sutthiphong B.
Sutthiphong B.
03:58 09 Jul 18
Romklao Y.
Romklao Y.
15:08 29 Jun 18
ประทับใจในสิ้นค้ามากครับสั่งเป็นครั้งที่สอง ครั้งหน้าคงต้องมีมาเรื่อยๆครับ ส่งสินค้าเร็วมากครับ แถมจ่ายผ่านบัตรเครดิตได้ ไม่มีค่าธรรมเนียมครับ สุดยอด
Tanawat B.
Tanawat B.
11:46 26 Jun 18
บริการดี รวดเร็วครับ
Haru S.
Haru S.
12:31 27 Mar 18
บริการยอดเยี่ยม ประทับใจมากค่ะ ไว้มีโอกาสจะแนะนำต่อนะคะ
Piyamon Munegan B.
Piyamon Munegan B.
07:00 27 Oct 17
Next Reviews
js_loader

ต้องการความช่วยเหลือ? โทรเลย! 02-096-6161

ขั้นตอนการขายกล้อง

ประเมินราคารับซื้อโทรศัพท์
รับซื้อโทรศัพท์ถึงที่ใน 1 ชั่วโมง
ชำระเงินหน้างานทันทีใน 1 ชั่วโมง