บริการรับแจ้งเครื่องหาย

การแจ้งข้อมูลเครื่องสูญหาย เป็นเพียงการลงระบบฐานข้อมูลของทางบริษัทเท่านั้น เพื่อตรวจสอบสินค้าที่เราจะรับซื้อเข้ามา หรือหากมีการแจ้งเครื่องสูญหายเข้ามาในระบบ และมีผู้นำมาขาย ทางบริษัทจะทำการแจ้งไปยังผู้แจ้งเครื่องหายในทันที มิได้เป็นการติดตามเครื่องหายให้แต่อย่างใด

ใส่รูปที่สามารถระบุความเป็นเจ้าของเช่น ข้อมูลหลังกล่องหรือใบเสร็จ