เดินทางเข้าไปตรวจสอบและรับสินค้าในเขตพื้นที่ตามใบงานที่ได้รับมอบหมายในแต่ละวัน

 

รายละเอียดงาน

 • ติดต่อลูกค้าเพื่อนัดหมาย รับ-ส่งสินค้า 
 • ไปรับสินค้า ตามสถานที่ ที่ลูกค้าได้แจ้งไว้ 
 • ตรวจเช็กความถูกต้องของสินค้า ตามรายละเอียดที่ได้รับมอบหมาย 
 • ประสานงาน ยืนยันข้อมูล เพื่อรับสินค้า
 • นำส่งเข้าออฟฟิศตามใบงาน
 • เวลาทำงาน จันทร์ – เสาร์ 9.00 – 18.00 น.
 • สถานที่ทำงาน จังหวัด กรุงเทพมหานคร

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

 

 • อายุระหว่าง 18 ปี ขึ้นไป
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา 
 • มีใบขับขี่รถจักรยานยนต์ สามารถขับรถได้คล่องแคล่ว
 • ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน มีวินัย สุภาพ 
 • มีความรับผิดชอบสูง สามารถทำงานเป็นทีม
 • รู้เส้นทางกรุงเทพและปริมณฑลเป็นอย่างดี
 • รักงานบริการ สนุกกับงานขับรถรับ-ส่งพัสดุ
 • มีความคล่องตัวในการขนส่งและบริการ
 • สามารถทำงานล่วงเวลาหรือในวันหยุดได้
 • มีความรู้ด้าน เทคโนโลยี  จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ

 • เงินเดือนประจำ
 • ค่าล่วงเวลา
 • ค่าระยะทาง
 • เบี้ยขยัน
 • ประกันสังคม
 • ประกันกลุ่ม
 • วันหยุดประจำสัปดาห์
 • วันหยุดประจำปี 

 

อัตราที่รับ หลาย อัตรา

เงินเดือน 12,000 บาท +1,000 + 5,000 = 18,000 บาท (ทดลองงาน 3 เดือน)