ร่วมทีมไรเดอร์กับเรา การันตีรายได้รวม 20,000 - 40,000 บาท / เดือน

โอกาสมากมายรอคุณอยู่ เติบโตไปด้วยกัน

Rankรอบ/เดือนค่ารอบบวกค่าคอม / กม.
Supreme300฿200.00฿5.00
Hero250฿200.00฿4.00
Platinum200฿200.00฿3.80
Gold150฿200.00฿3.50
Silver100฿200.00฿3.20
Bronze60฿200.00฿3.00
Member40฿150.00฿3.00

Hero
พาร์ทเนอร์ต้องทำรอบวิ่งสำเร็จ 250 รอบ/เดือน
พาร์ทเนอร์จะถูกปรับอันดับขึ้น-ลง ตามจำนวนรอบวิ่ง ทุกวันที่ 1 ของเดือนถัดไป
พาร์ทเนอร์ต้องรักษาเวลาการทำรอบวิ่งต่อเคส โดยไม่ละเมิดกฎ SLA ที่บริษัทฯ กำหนดเกณฑ์ให้
พาร์ทเนอร์ต้องไม่เลือกงาน หรือ ปฎิเสธงานที่ได้รับมอบหมาย
พาร์ทเนอร์ต้องมีความประพฤติที่เหมาะสมและต้องไม่โดนการคอมเพลนจากลูกค้า
หากพาร์ทเนอร์ไม่ผ่านเงื่อนไขจะถูกปรับลดอันดับลงมาโดยอัตโนมัติตามจำนวนรอบวิ่งที่ทำได้

Platinum
พาร์ทเนอร์ต้องทำรอบวิ่งสำเร็จ 200 รอบ/เดือน
พาร์ทเนอร์จะถูกปรับอันดับขึ้น-ลง ตามจำนวนรอบวิ่ง ทุกวันที่ 1 ของเดือนถัดไป
พาร์ทเนอร์ต้องรักษาเวลาการทำรอบวิ่งต่อเคส โดยไม่ละเมิด SLA ที่บริษัทฯ กำหนดเกณฑ์ให้
พาร์ทเนอร์ต้องไม่เลือกงาน หรือ ปฎิเสธงานที่ได้รับมอบหมาย
พาร์ทเนอร์ต้องมีความประพฤติที่เหมาะสมและต้องไม่โดนการคอมเพลนจากลูกค้า
หากพาร์ทเนอร์ไม่ผ่านเงื่อนไขจะถูกปรับลดอันดับลงมาโดยอัตโนมัติตามจำนวนรอบวิ่งที่ทำได้

Gold
พาร์ทเนอร์ต้องทำรอบวิ่งสำเร็จ 150 รอบ/เดือน
พาร์ทเนอร์จะถูกปรับอันดับขึ้น-ลง ตามจำนวนรอบวิ่ง ทุกวันที่ 1 ของเดือนถัดไป
พาร์ทเนอร์ต้องรักษาเวลาการทำรอบวิ่งต่อเคส โดยไม่ละเมิด SLA ที่บริษัทฯ กำหนดเกณฑ์ให้ (ใส่รายละเอียด)
พาร์ทเนอร์ต้องไม่เลือกงาน หรือ ปฎิเสธงานที่ได้รับมอบหมาย
พาร์ทเนอร์ต้องมีความประพฤติที่เหมาะสมและต้องไม่โดนการคอมเพลนจากลูกค้า
หากพาร์ทเนอร์ไม่ผ่านเงื่อนไขจะถูกปรับลดอันดับลงมาโดยอัตโนมัติตามจำนวนรอบวิ่งที่ทำได้

Silver
พาร์ทเนอร์ต้องทำรอบวิ่งสำเร็จ 100 รอบ/เดือน
พาร์ทเนอร์จะถูกปรับอันดับขึ้น-ลง ตามจำนวนรอบวิ่ง ทุกวันที่ 1 ของเดือนถัดไป
พาร์ทเนอร์ต้องรักษาเวลาการทำรอบวิ่งต่อเคส โดยไม่ละเมิด SLA ที่บริษัทฯ กำหนดเกณฑ์ให้
พาร์ทเนอร์ต้องไม่เลือกงาน หรือ ปฎิเสธงานที่ได้รับมอบหมาย
พาร์ทเนอร์ต้องมีความประพฤติที่เหมาะสมและต้องไม่โดนการคอมเพลนจากลูกค้า
หากพาร์ทเนอร์ไม่ผ่านเงื่อนไขจะถูกปรับลดอันดับลงมาโดยอัตโนมัติตามจำนวนรอบวิ่งที่ทำได้

Member
พาร์ทเนอร์ต้องทำรอบวิ่งสำเร็จ 40 รอบ/เดือน
พาร์ทเนอร์จะถูกปรับอันดับขึ้น-ลง ตามจำนวนรอบวิ่ง ทุกวันที่ 1 ของเดือนถัดไป
พาร์ทเนอร์ต้องรักษาเวลาการทำรอบวิ่งต่อเคส โดยไม่ละเมิด SLA ที่บริษัทฯ กำหนดเกณฑ์ให้
พาร์ทเนอร์ต้องไม่เลือกงาน หรือ ปฎิเสธงานที่ได้รับมอบหมาย
พาร์ทเนอร์ต้องมีความประพฤติที่เหมาะสมและต้องไม่โดนการคอมเพลนจากลูกค้า
หากพาร์ทเนอร์ไม่ผ่านเงื่อนไขจะถูกพิจารณาการเป็นพาร์ทเนอร์บริษัท เก็ทโมบี้ จำกัด